کتاب «باب و جامعه بابی ایران»

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «باب و جامعه بابی ایران»
۱۱ مهر ۱۴۰۲

این کتاب، مجموعه‌ مقالاتی است که با تلاش فریدون وهمن، در موضوعات مختلف، راجع به آئین باب و ارتباطش با ایران و جامعه‌ ایرانی گردآوری شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه