به مناسبت صعود حضرت بهاءالله

Program Picture

کافه گپ

به مناسبت صعود حضرت بهاءالله
۰۷ خرداد ۱۳۹۶

وضعیت پیروان حضرت بهاءالله پس از صعود آن حضرت به عالم بالا در این قسمت از کافه گپ. با پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه