نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

نوجوانان و تکنولوژی – بخش ۱
۰۷ شهریور ۱۳۹۵

خانم روحی وحید در این قسمت درباره‌ نوجوانان و استفاده‌ آنها از تکنولوژی با پارسا فنائیان به گپ و گفت خواهند نشست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه