طاهره – بخش ۵

Program Picture

کافه گپ

طاهره – بخش ۵
۲۶ شهریور ۱۳۹۶

پارسا فنائیان در این قسمت برای آخرین بار در رابطه با طاهره قرّهالعین با جناب احسان رحیمی هم‌ صحبت می‌شود: ثمره‌ زندگی طاهره موضوع این قسمت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه