طاهره – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

طاهره – بخش ۱
۲۹ مرداد ۱۳۹۶

طاهره که بود؟ از این هفته پارسا فنائیان در گفتگو با جناب احسان رحیمی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه