عفت و عصمت – بخش ۴

Program Picture

کافه گپ

عفت و عصمت – بخش ۴
۲۲ بهمن ۱۳۹۶

در ادامه‌ بحث عفت و عصمت، پارسا فنائیان این سوال را از جناب کریمی می‌پرسد: یک بهائی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه