توسعه‌ اخلاقی و اجتماعی – بخش ۲

Program Picture

کافه گپ

توسعه‌ اخلاقی و اجتماعی – بخش ۲
۰۱ آذر ۱۳۹۴

نمونه‌های توسعه‌ اخلاقی بهائیان از گذشته تا امروز. روند شکل‌گیری برنامه “زیپوپو” یا “کرگدن خوشحال”. با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه