تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۸

Program Picture

کافه گپ

تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۸
۱۳ فروردین ۱۳۹۶

دین باید مطابق علم و عقل باشد؛ این یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی است. در این قسمت، جناب شهرام آناهید در گفتگو با پارسا فنائیان، به این تعلیم می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه