تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۵

Program Picture

کافه گپ

تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۵
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

برابری حقوق زنان و مردان یکی از مهم‌ترین تعالیم حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید در این قسمت در رابطه با این تعلیم به صحبت نشسته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه