تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۲

Program Picture

کافه گپ

تعالیم حضرت بهاءالله – بخش ۲
۰۱ اسفند ۱۳۹۵

این هفته همچون هفته‌ گذشته، پارسا فنائیان با جناب شهرام آناهید گفت و گو می‌کند. نقش کارکردگرایانه‌ دین و تعالیم اجتماعی از نگاه حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه