آموزش غیر مستقیم – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

آموزش غیر مستقیم – بخش ۱
۰۷ آذر ۱۳۹۵

این هفته پارسا فنائیان به سراغ نسیم مهرآئین رفته تا از او سوالاتی در رابطه با آموزش غیر مستقیم بکند. آموزش غیرمستقیم چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه