جایگاه اهل قلم در فرهنگ کهن ایرانی

Program Picture

چند ثانیه با شما

جایگاه اهل قلم در فرهنگ کهن ایرانی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷

یکی از برنامه‌هایی که هر ساله همزمان با روز قلم برگزار میشه جایزه ادبی «قلم زرینه»، جایزه‌ای که هر ساله در روز ملی قلم یعنی تیرماه به بهترین کتاب‌های شعر، داستان و پژوهش و نقد ادبی، اهدا می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه