تنهایی جوانان، معضل قرن حاضر

Program Picture

چند ثانیه با شما

تنهایی جوانان، معضل قرن حاضر
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

وقتی جوانان می‌بینند نتوانستند انتظاراتی رو که اطرافیان از اونها دارند برآورده کنند، اغلب خود را منزوی و تنها احساس می‌کنند، این نتیجه مطالعاتی است که دانشگاه متروپولیتن منچستر به همراه یک نهاد خیریه، درباره سلامت روانی جوانان انجام داده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه