روز پزشک و یادآوری اخلاقیات پزشکی

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز پزشک و یادآوری اخلاقیات پزشکی
۰۹ شهریور ۱۳۹۷

اخلاق پزشکی، مجموعه‌‌ای از ارزش‌ها که بر روابط پزشک و بیمار حاکم است. در این تعریف، کمک به بیمار همواره الویت نخست یک پزشکه، کمکی که به دور از هر گونه قضاوت، و یا تبعیضی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه