باسوادان قرن حاضر

Program Picture

چند ثانیه با شما

باسوادان قرن حاضر
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

شکی نیست که سواد‌آموزی یکی از مهم‌ترین مسائل آموزش و پرورش در هر کشوریه، و روش‌های آموزشی مختلفی در این راستا وجود داره که به افراد کمک میکنه تا زندگی تازه‌ای رو شروع کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه