روزی به یاد پناهندگان

Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی به یاد پناهندگان
۳۱ خرداد ۱۳۹۸

روزی به مناسبت بزرگداشت جرأت، قدرت و عزم زنان و مردان و کودکانی که به هر دلیل اعم از آزار و اذیت، درگیری و خشونت مجبور به ترک وطن و خانه شان شده‌اند، روزی به یاد آنان، بله امروز ما از روز جهانی پناهندگان خواهیم گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه