روزی به یاد اقیانوس‌ها

Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی به یاد اقیانوس‌ها
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز در چند ثانیه با شما از رویدادی سالانه خواهیم گفت، رویدادی که هر سال در هشتم ماه ژوئن برگزار میشه، رویدادیی جهانی، یعنی روزی برای اقیانوس‌ها!!! هدف از انتخاب این روز را حفاظت از منابع گرانبها و نجات اقیانوس‌ها از خطر آلودگی و تخریب گونه‌ها عنوان کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه