نحوه تشکیل صلیب سرخ

Program Picture

چند ثانیه با شما

نحوه تشکیل صلیب سرخ
۲۳ آذر ۱۳۹۷

در چند ثانیه این هفته نگاهی اجمالی داریم به تاریخچه کار داوطلبانه و نحوه تشکیل صلیب سرخ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه