فرهنگ پرهیز از خشونت

Program Picture

چند ثانیه با شما

فرهنگ پرهیز از خشونت
۲۰ مهر ۱۳۹۷

دوم اکتبر یا دهم مهرماه، سالروز تولد مهاتما گاندیه. کسی که در دوران زندگی استفاده از هر نوع ترور و خشونت رو رد کرد. گفته میشه، فلسفه بی‌خشونتی گاندی تا کنون بر روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان تاثیر گذاشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه