Program Picture

چند ثانیه با شما

ریشه‌کن کردن فقر
۰۴ آبان ۱۳۹۷

آیا تا کنون در مورد شاخص فقر مطلق چیزی شنیدید؟ در این باره اینطور نوشته شده: بر اساس تعریف سازمان ملل، شاخص فقر مطلق، در آمد روزانه کمتر از ۱.۲۵ دلاره، نگاهی به آمارهای سازمان ملل نشون میده که ۸۳۶ میلیون نفر در جهان هنوز در فقر مطلق به سر می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه