سن گرایی، عاملی برای تعبیض علیه سالمندان

Program Picture

چند ثانیه با شما

سن گرایی، عاملی برای تعبیض علیه سالمندان
۱۳ مهر ۱۳۹۷

بررسی‌ها اجتماعی نشون میده که سالمندان با تحولات زیادی در زندگی روبرو میشن. تحولاتی همچون، بازنشستگی، سپرده شدن به خونه سالمندان، فوت همسر و موارد دیگه. ولی با تمام این‌ها، مهم‌ترین مشکلات سالمندان به خطر افتادن سلامتی و استقلال آن‌ها و احساس تنهایی و یا احساس بی‌ارزشی در روابط با دیگرانه!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه