پایان جدایی ۶۵ ساله

Program Picture

چند ثانیه با شما

پایان جدایی ۶۵ ساله
۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اگر چه روزی نیست که خبری از جنگ و درگیری در سراسر عالم شنیده نشه، ولی در این میانه می‌تونیم بارقه‌هایی از صلح و آشتی رو نیز مشاهده کنیم، در سال جاری میلادی، حدود ۹۰ خانواده از دو کشور کره شمالی و جنوبی توانستند پس از سالیان دراز با یکدیگر ملاقات کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه