بحران انسانی و کمک نهادهای خیریه

Program Picture

چند ثانیه با شما

بحران انسانی و کمک نهادهای خیریه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷

در گزارشی که در سال گذشته منتشر شد بیان شده، سازمان ملل متحد برای مقابله با بحران انسانی از افراد خیر و نهادهای خیریه تقاضای کمک «بیست و دو میلیارد دلاری» کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه