رشد بی‌رویه جمعیت، بحرانی قابل تامل

Program Picture

چند ثانیه با شما

رشد بی‌رویه جمعیت، بحرانی قابل تامل
۱۵ تیر ۱۳۹۷

یازدهم ژوئیه روز جهانی جمعیت نامیده شده، روزی برای یادآوری عواقب رشد بی‌رویه جمعیت. با افزایش روز افزون جمعیت، نیاز جدی به مسائلی همانند، توسعه پایدار، توسعه شهری و دسترسی به خدمات بهداشتی بیش از همیشه مطرح می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه