روز بین المللی پازل

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز بین المللی پازل
۱۱ بهمن ۱۳۹۸

با وجود این که دنیای امروز دنیای سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های کامپیوتریه، با این همه هنوز پازل جایگاه خود رو حفظ کرده، به طوری که حتی یک روز در سال یعنی 29 ژانویه رو به عنوان روز بین المللی پازل نام‌گذاری کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه