Program Picture

چند ثانیه با شما

سرانگشتانی توانا
۱۳ دی ۱۳۹۸

بنا بر آمار یونسکو، ۱۲ میلیون انسان در سراسر جهان نابینا هستند که متاسفانه تنها حدود ۵ درصد آنها با خط بریل آشنایی دارند. آیا می‌دونستید چهارم ژانویه برابر با ۱۴ دی ماه به مناسبت سال روز تولد لویی بریل، روز جهانی بریل نام گذاری شده است. حال که صحبت از نابینایان به میان آمد، بد نیست یادی کنیم از هلن کِلر این نابغه نابینا و ناشنوا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه