ارتباط فرهنگی، عاملی برای اعتمادسازی

Program Picture

چند ثانیه با شما

ارتباط فرهنگی، عاملی برای اعتمادسازی
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

تجارب موجود نشان‌دهنده آن است که در روابط بین‌الملل، هرگاه ارتباط توسعه ملت‌ها در پیرامون فرهنگی صورت گیرد، پایدارتر، صلح‌آمیز تر و منشأ توسعه گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه