سازمان گزارشگران بدون مرز

Program Picture

چند ثانیه با شما

سازمان گزارشگران بدون مرز
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی غیرانتفاعی و بین‌المللی که با هدف دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران تاسیس شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه