ابلاغ لوح سلطان به پادشاه ایران و جانبازی بدیع

Program Picture

پیک یزدان

ابلاغ لوح سلطان به پادشاه ایران و جانبازی بدیع
۲۱ شهریور ۱۳۹۸

در آن اوقات حکومت عثمانی دگرگون گشته بود و حضرت عبدالبهاء که به تازگی از محکومیّت به حبس ابد رهائی یافته بودند به اصرار و خواهش بسیار بهائیان مغرب زمین بدان صفحات مسافرت فرموده بودند. در پاریس سپهسالاراعظم به حضور مبارک مشرّف گشت. البتّه سپهسالاراعظم یک مرد سیاسی بوده و نمی‌توانسته بهائی باشد، بهائی نبوده است. ولیکن چون حضرت عبدالبهاء به همگان مرحمت داشته‌اند بدو نیز مرحمت فرموده‌اند. از نوشتۀ خود سپهسالاراعظم نیز معلوم است که مورد مرحمت حضرت عبدالبهاء قرار گرفته و بدان حضرت بسیار ارادت یافته است. باری هنگامی که سپهسالاراعظم در سال ۱۹۱۳ میلادی به منظور معالجه در پاریس بوده است یکی از جاودانه‌های تاریخ بهائی خانم لورا کلیفورد بارنی (دریفوس) که بعداً سال‌ها سمت نمایندگی شورای بین‌المللی زنان جهان و همکاری با جامعۀ ملل و سازمان ملل متّحد داشته است، بانوی معمار، موسیقی‌دان و نقّاش برجسته‌ای که آثار نقّاشی او هنوز در چند موزۀ ملّی در مغرب‌زمین موجود است، کتاب مفاوضات را که مجموعه‌ای از بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء است که به تصویب آن حضرت رسیده به سپهسالاراعظم داده است تا مطالعه نماید.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه