Program Picture

پیشگامان

لیلی ایمن (آهی) – بخش ۱

۲۲ شهریور ۱۳۹۷

در این برنامه ما به معرفی سرکار خانم لیلی ایمن (آهی) می‌پردازیم. او از پیشگامان و به نوعی از پایه گذاران روش‌های تعلیم و تربیت نوین کودکان و نوجوانان در دهه سی خورشیدی و از پایه گذاران شورای کتاب کودک در دهه چهل خورشیدی است. همچنین او از اعضای نگارش کتاب‌های جدید فارسی در پایه اول، دوم و سوم دبستان در سال‌های آغازین دهه چهل خورشیدی می‌باشد و نقش تعیین کننده‌ای در بازآفرینی زبان و ادبیات فارسی داشته است.

 

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه