پیشگامان

Program picture

پیشگامان

در طول تاریخ بشر مرزهای علم و تجربه روز به روز گسترش یافته است؛ در ایران نیز در طول سال‌های متمادی، اتفاقات گوناگونی در این عرصه افتاده و هم اکنون ما بر شانه پیشگامان خود ایستاده‌ایم. “پیشگامان” تلاش کرده است تا با نگاهی به تاریخ معاصر، بخشی از این تحولات را در حد توان بررسی کند؛ ما به جستجو و گفتگو با کسانی پرداخته‌ایم که در این مسیر نقش اثرگذاری داشته‌اند. امید که مورد توجه و پسند قرار گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه