پیام رضوان ۲۰۲۲

Program Picture

خبرنگار

پیام رضوان ۲۰۲۲
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای اشکان عنایتی و آقای سهند جاوید

مروری بر پاره‌ای از رهنمودها و بینش‌های بیت العدل اعظم در پیام رضوان ۲۰۲۲.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه