در آستانه رضوان

Program Picture

خبرنگار

در آستانه رضوان
۳۱ فروردین ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای مهرداد بشیری، پژوهشگر مستقل تاریخ و دین

پیام حضرت بهاءالله که صد و هفتاد و نه سال پیش در جهان طنین انداز شد، امروز جهانیان را به سوی آزادی، برابری، صلح و عدالت فرا می‌خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه