نقش جوانان در تحول و سازندگی

Program Picture

خبرنگار

نقش جوانان در تحول و سازندگی
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم سارا ندافیان، مدرس موسیقی و فعال اجتماعی

جهان ما عملا «جوان» توصیف می‌شود و جوانان آن خواستار تغییرات بنیادی و مشارکت موثر در تحول جوامع خود هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه