پندها و پیمان‌ها

program picture

پندها و پیمان‌ها

مجموعه ایست از بخش‌های کوتاه فرهنگی و آموزنده که هربار ما را با نام یک چهره تاثیرگذار تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آشنا میکند، و با شعری، گفته‌ای، یا پندی از او، فرصتی را برای تامل در مسائلی چون، عشق، بخشش، عدالت، تعلیم و تربیت و مسائلی از این قبیل فراهم می‌آورد! این بخش‌ها حدود دو یا سه دقیقه هستند! نوشین آگاهی نویسنده، تهیه کننده و مجری این مجموعه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه