مهین زرین پنجه نوازنده، آهنگ ساز و بنیانگزار ارکستر بانوان ایران

Program Picture

پندها و پیمان‌ها

مهین زرین پنجه نوازنده، آهنگ ساز و بنیانگزار ارکستر بانوان ایران
۱۵ تیر ۱۳۹۸

مهین زرین پنجه در خانواده‌ای هنرمند و هنردوست به دنیا آمد. پدرش نوازنده و معلم تار و مادرش نوازنده تار و تنبک بود. او نزد اساتیدی چون ابوالحسن صبا، روح الله خالقی و جواد معروفی تعلیم دید و از بنیان‌گذاران ارکستر بانوان ایران بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه