ویژه روز جهانی مدارا

Program Picture

پندها و پیمان‌ها

ویژه روز جهانی مدارا
۲۵ آبان ۱۳۹۸

روز شانزدهم ماه نوامبر میلادی، در تقویم بین المللی روز جهانی مدارا نامگذاری شده است. مدارا، از اصول مهمی است که در قلب منشور سازمان ملل و میثاق جهانی حقوق بشر جای گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه