Program Picture

پندها و پیمان‌ها

نیما یوشیج
۰۹ شهریور ۱۳۹۸

شاعر معاصر ایران زمین و پدر شعر نو فارسی است، که به تشویق معلم‌اش، نظام وفا، شعر گفتن را آغاز کرد. افکار و اندیشه‌های نیما متاثر از تحولات زمان و اشعارش سرشار از ظرافت های ادبی و معانی ژرف انسانی است! نامش در فهرست مشاهیر یونسکو، و گنجینه آثار او برای نسل‌ها به یادگار مانده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه