پسر زمین
آبان ۲۵, ۱۴۰۰

در این قسمت قرار است با کاوه مدنی و قسمتی از زندگی ایشون و کارهای ارزشمندی که برای محیط زیست انجام دادند بیشتر آشنا بشیم و از خودمون بپرسیم در برابر حفظ زمین چه وظیفه‌ای داریم.

ثبت نام در خبرنامه