پرت استرالیا/ مالینی پارکر
فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

مالینی نقاش، نویسنده و خواننده است و می‌خواهد زیبایی‌های وجود انسانی را از طریق نقاشی، موزیک و آموزش به جامعه جهانی بشناساند.

ثبت نام در خبرنامه