Program Picture

با چراغ گرد شهر

هند/ موسا ماتلاپنگ و شوبانی سوپیا

۰۱ اسفند ۱۳۹۸

شوبانی از مالزی و موسا از آفریقا به هند سفر کرده‌اند تا داوطلبانه به کودکان و نوجوانان هندی خدمت کنند و از این تجربه برای خدمت به کودکان کشور خودشان و بقیه جهان استفاده کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه