Program Picture

جهان ایده‌ها

پایان گرسنگی

۲۶ دی ۱۳۹۴

چرا هنوز میلیون‌ها نفر در جهان شب گرسنه می‌خوابند؟ جوست شیران رئیس برنامه جهانی غذا می‌گوید: مشکل کمبود غذا نیست، بلکه توزیع آن است. سخنرانی کامل او را می‌توانید درted.com بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه