Program Picture

جهان ایده‌ها

انتخاب‌های سخت

۰۶ اسفند ۱۳۹۴

برای دسترسی به نسخه شنیداری این برنامه به این لینک مراجعه کنید.

چرا بعضی از انتخاب‎‌ها سخت‌‎اند؟ آیا به این دلیل که گزینه‌‎ها به یک اندازه خوب‌‎اند؟ در این برنامه، روث چانگ، با توضیح ماهیتِ انتخاب‎‌های سخت، نشان می‌‎دهد اگر همه انتخاب‌‎ها آسان بودند جایی برای اعمال اختیار ما نمی‏‌ماند. سخنرانی کامل او را می‎‌توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه