Program Picture

ویژه صیام

عفو و بخشش
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

چرا باید گناهان و خطاهای بقیه رو بخشید؟ پس تکلیف قانون و دادگاه و قوه قضایی چی میشه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه