Program Picture

ویژه صیام

بخشش و عطا
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

من فکر می‎‌کنم بخشش و انفاق، صندوق پس‌اندازیه که میتونه اموال ناپایدار ما رو در این جهان به عزت و بزرگی پایداری در جهان ابدی تبدیل کنه. میدونین چطور؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه