Program Picture

ویژه صیام

تنزیه و تقدیس
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

چرا پاکی این قدر مهمه که همه باید این لباس رو بپوشن و اگه کسی ردای تقدیس رو به تن نکنه حضرت بهاءالله می‌فرمایند از من نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه