Program Picture

ویژه صیام

محبت
۲۸ اسفند ۱۳۹۸

محبت اسباب بزرگ‌ترین و بالاترین سعادت و خوشبختیه. هم در این عالم که جسمانیه و هم در عوالم روحانی بعد. چه چیزی از این بهتر و مهم‌تر؟
واقعا دردی و مشکلی هست که محبت نتونه درمان یا دست کم جبرانش کنه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه