نقش زنان در ایجاد صلح (بخش دوم)

Program Picture

خبرنگار

نقش زنان در ایجاد صلح (بخش دوم)
۲۴ آبان ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی و اما خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر فرح دوستدار پیرامون موضوع برابری و صلح جهانی. موضوعی که حضرت عبدالبهاء در آثار خودشون بسیار بر آن تاکید کرده اند و نه تنها همواره مشوق و الهام بخش زنان در مسیر ایجاد صلح بوده‌اند بلکه نقش آن‌ها در تحقق صلح جهانی را اجتناب ناپذیر و دست‌یابی به این آرمان دیرینه بشر را منوط به تحقق اصل برابری حقوق زنان و مردان دانسته‌اند. تجلی این آموزه حضرت عبدالبهاء را در بخشی از بیانیه وعده صلح جهانی می‌بینیم که بیت‌العدل اعظم عالی‌ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی نزدیک به سی سال پیش خطاب به اهل عالم منتشر کردند: «آزادی زنان و حصول تساوی کامل میان زن و مرد، هرچند اهمیت آن کمتر اذعان شده، یکی از مهم‌ترین لوازم استقرار صلح است. انکار این تساوی، ظلم و ستم به نیمی از جمعیت جهان است و گرایش‌ها و عادات زیان‌بخشی را در مردان به وجود می‌آورد که از محیط خانواده به محل کار و به حیات سیاسی و مآلا به روابط بین‌المللی منتقل می‌گردد. هیچ دلیل اخلاقی، عملی و یا بیولوژیکی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن این عدم تساوی را توجیه نمود. تنها زمانی که زنان در جمیع مساعی بشری سهمی کامل و مساوی داشته باشند، جو اخلاقی و روانی مساعدی برای پدید آمدن صلح بین‌المللی به وجود خواهد آمد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه