در آستانه «عید اعظم رضوان»

Program Picture

خبرنگار

در آستانه «عید اعظم رضوان»
۳۰ فروردین ۱۴۰۲

گفتگو با: آقای سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی.

تحقق وعود الهی و آغاز مرحله جدیدی در سیر تحول و تکامل بشر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه