Program Picture

خبرنگار

نابرابری و جنگ
۱۷ آبان ۱۴۰۲

گفتگو با: دکتر فرح دوست‌دار، محقق و کارشناس علوم سیاسی. در جهان پر آشوب امروز ما که جنگ از بزرگ‌ترین و هولناک‌ترین چالش‌های آن به شمار میاد، بیانی از حضرت عبدالبهاء بسیار شایان توجه و تامل هست. بیانی که با برجسته کردن نابرابری و عدم تساوی حقوق زنان و مردان، به عنوان عمده‌ترین علل جنگ‌ها، ما را در مسیر ناهموار و تیره و تار رسیدن به صلح هدایت می‌کنه تا همه ما در هر کجا که هستیم آگاه‌تر و با اطمینان بیشتر و قدم‌های مصمم‌تری نه تنها برای ممانعت از جنگ بلکه برای تحقق صلح حقیقی و پایدار تلاش کنیم و گام برداریم. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: «جنگ موقوف شود، زیرا مانع و رادع جنگ، نسوان خواهند بود. در این شک و تردیدی نیست.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه